Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Kariérové poradenství 2019

Kariérové poradenství 2019

  14.1.2019     Jiří Beneš

"Čím budu"


Žáci devátých tříd v těchto dnech prožívají těžké období. Musí se rozhodnout "čím budu" co půjdou studovat, nebo v jakém oboru se vyučí. K tomu slouží Dny otevřených dveří, kde se mohou seznámit s profilem školy, nebo aktivní návštěva středních škol. Chlapci a děvčata se zapojili do týdne technických dovedností na Střední škole energetické v Chomutově, na Střední škole technické v Chomutově a na Střední průmyslové škole v Chomutově. V rámci praktického vyučování si žáci vyzkoušeli,  jak to funguje v praxi: postavit zeď, vyzdít komín, opravit vodovod, práci na CNC stroji, zapojit elektrický obvod, vyměnit žárovku u auta, uvařit polévku, vyrobit zákusek. Na Gymnáziu v Chomutově jsme navštívili odborné učebny chemie, fyziky a přírodopisu.

Věříme, že si žáci dobře zvolí studijní obor a najdou uplatnění na trhu práce.

Děkuji všem  středním školám za spolupráci.