Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Zápis žáků pro školní rok  2019/2020

Zápis žáků pro školní rok 2019/2020

  7.3.2019     Jiří BenešZápis do1. tříd 2019/2020

 

Vážení rodiče,

pro nadcházející školní rok 2018/2019 byl Magistrátem města Chomutov stanovendatum zápisu do prvních tříd

na středu 3. dubnačtvrtek4. dubna vždy od 14,00 do17,00 hodin.

S sebou nezapomeňte přinést:

·       rodnýlist dítěte

·       Váš občanskýprůkaz. Cizinci musí navíc doložit povolení k pobytu.

·       rozhodnutío svěření do péče

-        pokud je Vám dítěsvěřeno do péče soudně.

U zápisu podepíšete:

·       žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

·       zápisní list


Co by mělo dítě zralé pro školnídocházku znát u zápisu:

·       svoje jméno

·      kolik mu je let

·      kde bydlí

·      mělo by poznatzákladní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)

·      barvy

·      základníorientaci v prostoru – vědět, kde je nahoře a dole, vlevo a vpravo

·      napočítat pojedné do 10

·      paní učitelkataké vyzkouší, zda dítě zvládne převyprávět známou pohádku, zda odrecituje básničku,nebo zazpívá písničku

·      dítě namalujepostavu a překreslí jednoduché tvary

 

Jste-lina pochybách, zda je Vaše dítě zralé pro docházku do školy, čtěte na našichstránkách Test školní zralosti pro rodiče dětí předškolního věku(Švancarová) a  Desatero prorodiče (MŠMT)

 

Školnízralost zjišťuje na žádost rodičů pedagogicko-psychologická poradna. Dítě můžete nechat vyšetřit již před zápisem.

V Chomutověse objednáte do PPP na telefonním čísle 474 699 200.


 

Odkladškolní docházky:

Budete-li žádat o odkladškolní docházky, je třeba splnit ve škole

3 podmínky:

1.   Podat žádost o odložení školní docházky.

(Nejlépe hned u zápisu, nebo co nejdříve, nejpozdějivšak

31. května 2018)

2.   Odevzdat doporučení pedagogicko-psychologicképoradny, nebo speciálního centra k odkladu školnídocházky, NOVĚ již při PRVNÍM vyšetření můžete požádat i odoporučení do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

(Conejdříve, nejpozději však 31. května 2019)

 

3.   Odevzdat doporučení lékaře, nebo klinickéhopsychologa.

(Co nejdříve, nejpozději však 31. května 2019)

Přípravná třída

Letos nově není pouze pro děti s odkladem školní docházky.

O vřazení mohou požádat ŘEDITELE ŠKOLY irodiče dětí od 5 let, také však potřebují doporučení ke vřazeníz pedagogicko-psychologické poradny.

 

Pro přijetí dítěte do přípravné třídy je třeba:

·       podat žádost o zařazení dítěte do přípravnétřídy

·       vyřídit a doručit škole doporučeníPPP

 

A co škola na Písečné kromě vlastnípovinné výuky nabízí svým žákům?

·       příjemné prostředí, kvalitnívzdělávací program

·       kvalifikované učitele a vychovateleškolní družiny

·       výuku anglického jazyka od 2. třídy

·       v případě potřeby pomoc 2speciálních pedagogů a asistentů pedagoga

·       vynikající sportovní zázemí se dvěmatělocvičnami, moderní sportovní venkovní areál

·       moderní výpočetní techniku,interaktivní tabule, multifunkční a odborné učebny

·       učebnu výtvarné výchovy doplněnou okeramickou pec

·       učebnu přírodopisu se zvířátkyv koutku živé přírody

·       tradičně vybavenou cvičnou kuchyň

·       školní dílnu

·       možnost zapojení dětí do pěveckýchsborů Berušky a Hlásek

·       více než 30 oddělení volitelných anepovinných předmětů kroužků

·       ve spolupráci s vedením mládeže FC Chomutov nabízíme budoucímprvňáčkům (chlapcům) vytvoření podmínek, které se podobají třídám s rozšířenouvýukou fotbalu

Objednání k zápisu

·       odpočinkové koutky pro žáky