Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Cífkův statek

Cífkův statek

  21.12.2018     Jiří Beneš

V pondělí – 17.12 se sedmé třídy vydaly na vánočně vyzdobený Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi, 

 kde se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Přivítal nás hospodář a pozval nás dál do síně a do šenkovny, kde povyprávěl, jak lidé dříve slavili advent. Na statku provoněném cukrovím už panímáma připravila vánočky, které jsme měli možnost i ochutnat. Na dvoře bylo také živo, protože na statku hospodáři pomáhají čeledíni a děvečky. Podívali jsme se do chléva, kde nám pastýř převyprávěl pověst o narození Jezulátka. Setkali jsme s i s tajemnou Lucií, předvedli si zvyky a připomněli některé svátky, které tradičně doprovází adventní období. Vejminkářka  vyvěštila budoucnost pro obě naše třídy na příští rok. Ve špýcharu, který se proměnil v tvořivou dílnu, si každý žák vlastnoručně vyrobil pěkný dáreček. Společně jsme  si ještě vyzdobili vánoční stromeček.

 

Výlet na statek nám všem příjemně navodil tu správnou vánoční atmosféru.

                                                                                                                        7.A,7.B