Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Dopolední svačinky

  28.12.2018     Jiří Beneš

Školní jídelna od 3.1.2019 rozšiřuje službu dětem

D o p o l e d n í   s v a č i n y 

 

 

Školní jídelna od 3.1.2019 rozšiřuje službu dětem o dopolední svačiny. V době velké přestávky děti mohou odebírat svačiny připravené školní jídelnou. Svačiny se budou vydávat u šaten v pavilonu B z chladícího boxu. Děti si po zvonění o velké přestávce vyzvednou svačinu u zaměstnankyně ŠJ. Svačiny jsou určené k okamžité spotřebě. Na svačiny se neuplatňují žádné dotace, hradí se v plné výši. 

Platit se budou stejně jako obědy, tzn. na celý měsíc. V době  nemoci si svačinu mohou vyzvednout rodiče nebo odhlásit na celý týden. Cena jedné svačiny je 19,- Kč.

 

V Chomutově dne 21.12.2018

 

Věra Kurialová, vedoucí ŠJ