Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Individuální konzultace rodičů s pedagogy školy

  3.1.2019     Jiří Beneš


 
 

 

 

 

Dle plánu práce pro školní rok 2018/2019 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 10. 01. 2019.

V době konání individuálních konzultací budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

 

Ø přípravná třída:    

Ø první stupeň 1.- 5. ročník.:                    od 15.00 do 17.00 hod

Ø druhý stupeň 6.- 9. ročník:                    od 15.00 do 17.00 hod

 

 

Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:

·        hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků

·        hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy

 

Konzultace jsou organizovány výhradně jako individuální setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy před uzavřením klasifikačního období za 1. pololetí školního roku 2018/2019.

Každý pedagogický pracovník bude v době konání konzultací ve své třídě případně, v kabinetu.

Nejedná se o třídní schůzky. Třídní učitelé nebudou hromadně předávat informace zákonným zástupcům žáků.

V průběhu individuálních konzultací není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy, proto žádám zákonné zástupce žáků, aby nevodili děti s sebou do školy.

V Chomutově, dne 02. 01. 2019                                             Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy