Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Inkluzivní vzdělávání v Chomutově

Zdroj: OPVVV
Projekt: Inkluzivní vzdělávání v Chomutově
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0­.0/15_007/0000165
Datum zahájení projektu: 1.7.2016
Kontaktní osoba: Jaroslava Balogová

Záměrem projektu je realizace aktivit zaměřených na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání a na podporu realizace proinkluzivních opatření. Specifickým cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.