Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Polytechnický kroužek

Polytechnický kroužek

  19.3.2019     Jiří Beneš

Práce našich žáků v polytechnickém kroužku pod vedením Vlastimila Kocourka.

V rámci polytechnického kroužku, ve kterém žáci pracují se dřevem a ostatním materiálem vytvářejí dle nákresu výrobky, které si sami připraví a narýsují. Pod odborným vedením Vlastimila Kocourka vznikají zajímavé návrhy, které žáci postupně realizují. Zabývávají se stavbou leteckých modelů, staveb a dalších výrobků.