Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Pro žáky


Školní rok 2019/2020

Informace pro rodiče a žáky

Další cizí jazyk pro žáky 8.ročníku

S ohledem na vzdělávání  žáků  podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v souladu s naším Školním vzdělávacím programem  nabízíme žákům  osmého ročníku ve školním roce 2019/2020 výuku dalšího cizího jazyka (povinného): německého nebo  ruského  a to v rozsahu 3 hodiny týdně.

 

O zařazení do předmětu rozhodne pořadí přihlášek.

 

Ve školním roce 2019/2020 nabízí škola  pro žáky  7. - 9.ročníku tyto volitelné předměty:

 

7.ročník

 

Seminář a praktika z přírodovědných předmětů - biologie 

Sportovní výchova

Domácnost ( základy vaření a stolování )

 

8.ročník

 

Informatika

Sportovní výchova

Domácnost ( základy vaření a stolování )

 

9.ročník

 

Seminář a praktika z přírodovědných předmětů - zeměpis

Konverzace v anglickém jazyce

Seminář z výtvarné dramatické výchovy

Technické činnosti

 

Škola si vyhrazuje právo zařadit žáka podle naplněnosti jednotlivých skupin podmínek školy a dle daného ročníku. Volitelný předmět je povinný a klasifikovaný.


Třídní schůzky, pedagogické rady, konzultace s pedagogy

Třídní schůzky úvodní 5. září 2019
Třídní schůzky I.čtvrtletí 21. listopad 2019
Konzultace s pedagogy I.pololetí (15-17:00) 9. leden 2020
Třídní schůzky III.čtvrtletí 23. duben 2020
Konzultace s pedagogy II.pololetí (15-17:00) 28. květen 2020
Pedagogická rada I.čtvrtletí 21. listopad 2019
Pedagogická rada I.pololetí 23. leden 2020
Pedagogická rada III.čtvrtletí 23. duben 2020
Pedagogická rada II.pololetí 22. červen 2020