Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Školní družina

Kontakt do školní družiny:

Vedoucí školní družiny: Pavla Janoštíková

tel:        +420732242993

email:    p.janostikova"zavinac"zspisecna.cz


Vychovatelky školní družiny

Jíchová Liana

Navrátilová Adriana

Szabóová Anita


Školní družina je

 • důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle
 • rozvíjí specifické nadání dětí
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

 

Program usiluje o vytváření zdravé osobnosti. Cíl školní družiny: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

 

Školní družina zajišťuje:

 • zájmové využití
 • rozvíjení tvořivosti
 • posilování sebevědomí
 • regeneraci sil po vyučování
 • prostor pro komunikaci
 • vytvářet a prohlubovat spolupráci s rodiči (možnost zapojení do činností ŠD)

 

Podmínky pro činnost:

 • inspirující, nestresující prostředí
 • účelně vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení
 • vhodné okolí školy (lesopark, městský park)
 • možnost využívání prostor školy:
  • tělocvična (velká, malá)
  • počítačová učebna
  • keramika
  • knihovna
  • hudebna
  • hřiště