Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Stavební práce v areálu školy

  3.9.2019     

Stavební práce: od 02. 09. 2019 do 30. 11. 2019

Z důvodu provádění stavebních prací v areálu školy a prostoru před školní jídelnou žádáme žáky a jejich zákonné zástupce, aby dbali zvýšené opatrnosti  při příchodu a odchodu ze školy.


Místní a časové vymezení prací: Okolí pavilonu A (školní jídelna a školní družina) , atrium školy

Stavební práce: od 02. 09. 2019 do 30. 11. 2019

V atriu školy a před pavilonem A (školní jídelna a družina) budou prováděny stavební, výkopové a údržbářské práce na vodovodním i odpadním potrubí, které prochází v těsné blízkosti školy.

Stavební práce přepojení vodovodního řadu: od 11. 11. 2019 (minimálně do 12. 11. 2019)

V uvedené dny bude zásobování celé školy zajištěno s pitnou vodou z tlakových cisteren.

Všechny součásti školy (ZŠ, ŠJ, ŠD, ŠK) budou v normálním provozu.

Voda z kohoutků poteče.