Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Stavební práce v areálu školy

  3.9.2019     

Stavební práce: od 02. 09. 2019 do 31. 10. 2019

Z důvodu provádění stavebních prací v areálu školy a prostoru před školní jídelnou žádáme žáky a jejich zákonné zástupce, aby dbali zvýšené opatrnosti  při příchodu a odchodu ze školy.


Místní a časové vymezení prací: Okolí pavilonu A (školní jídelna a školní družina) , atrium školy

Stavební práce: od 02. 09. 2019 do 31. 10. 2019

V atriu školy a před pavilonem A (školní jídelna a družina) budou prováděny stavební, výkopové a údržbářské práce na vodovodním i odpadním potrubí, které prochází v těsné blízkosti školy.


Stavební úpravy budou zahrnovat minimálně dvě odpojení celé školy od potrubí s pitnou vodou. (budete včas informováni)