Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Třídní schůzky - listopad 2019

  1.11.2019     Miroslav Žalud

  termín třídních schůzek - 21. 11. 2019

 

Dle plánu práce pro školní rok 2019/2020 stanovuji termín třídních schůzek na 21. 11. 2019.

V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

 

 • přípravná třída:    

 • první stupeň 1.- 5. ročník.:                    od 16.00 hod

 • druhý stupeň 6.- 9. ročník:                    od 16.30 hod

 

 

Program třídních schůzek:

 • upřesnění plánu práce školního roku 2019/2020

 • hodnocení docházky, prospěchu a kázně

 • upřesnění plánu práce třídního učitele a jeho informace rodičům

 • výlety, ŠvP, akce atd.

 • různé

   

  Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy. Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.

   

  V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy.

   

  Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.

   

   

  Třídní učitelé zajistí předání informace o konání třídních schůzek, prokazatelným způsobem, zákonným zástupcům žáků.

  Informace o konání třídních schůzek bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

   

   

   

   

V Chomutově, dne 01. 11. 2019                                             Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy

Další články