Oficiální stránky ZŠ. Písečná Chomutov

Zaměstnanci školy


Ředitel školy Mgr. Miroslav Žalud m.zalud "zavinac" zspisecna.cz
Statutární zástupce ředitele školy Mgr. Eva Koprušťáková e.koprustakova "zavinac" zspisecna.cz Výchovný poradce spolupráce s PPP
Zástupce ředitele školy pro 2.stupeň Mgr. Alena Hovorková a.hovorkova "zavinac" zspisecna.cz Výchovný poradce


Účetní 

Jana Kebrlová j.kebrlova "zavinac" zspisecna.cz

Třída

Třídní učitel

e-mail


Přípravný ročník 0.A

Petrová Hana

h.petrova "zavinac" zspisecna.cz

Přípravný ročník 0.B Karásková Lenka

l.karaskova "zavinac" zspisecna.cz


1. stupeň

1.A Mgr. Hégrová Martina m.hegrova "zavinac" zspisecna.cz
1.B Mgr. Zítková Radmila r.zitkova "zavinac" zspisecna.cz
1.C Mgr. Málková Marcela m.malkova "zavinac" zspisecna.cz
2.A Mgr. Šmejkalová Ivana i.smejkalova "zavinac" zspisecna.cz
2.B Mgr. Pavelková Pavlína p.pavelkova "zavinac" zspisecna.cz
3.A Mgr. Krhounová Lenka l.krhounova "zavinac" zspisecna.cz
3.B Mgr. Banovičová Jitka j.banovicova "zavinac" zspisecna.cz
3.C Mgr. Dologhová Denisa d.dologhova "zavinac" zspisecna.cz
4.A Mgr. Rýznerová Bohumila b.ryznerova "zavinac" zspisecna.cz
4.B Mgr. Benešová Ivana i.benesova "zavinac" zspisecna.cz
4.C Mgr. Korábová Alice a.korabova "zavinac" zspisecna.cz
5.A Mgr. Vránová Alena a.vranova "zavinac" zspisecna.cz
5.B Mgr. Tomčíková Jana j.tomcikova "zavinac" zspisecna.cz

2. stupeň

6.A Mgr. Hanušová Zdena z.hanusova "zavinac" zspisecna.cz
6.B Mgr. Tuhá Hana h.tuha "zavinac" zspisecna.cz
7.A Mgr. Vokatá Eliška e.vokata "zavinac" zspisecna.cz
7.B Mgr. Kloubová Naděžda n.kloubova "zavinac" zspisecna.cz
8.A Mgr. Fisková Lenka l.fiskova "zavinac" zspisecna.cz Metodik prevence
8.B Mgr. Procházková Libuše l.prochazkova "zavinac" zspisecna.cz
9.A Mgr. Chabrová Jana j.chabrova "zavinac" zspisecna.cz
9.B Mgr. Šťastná Denisa d.stastna "zavinac" zspisecna.cz
9.C Mgr. Pajerová Helena h.pajerova "zavinac" zspisecna.cz
netřídní Mgr. Šťastná Alžběta a.stastna "zavinac" zspisecna.cz
netřídní
Bc. Dita Bolomská d.bolomska "zavinac" zspisecna.cz
netřídní Ing. Bc. Thelen Petr  p.thelen "zavinac" zspisecna.cz
netřídní Jünglingová Kristina k.junglingova "zavinac" zspisecna.cz
netřídní Klimeš Michal m.klimes "zavinac" zspisecna.cz Informační a komunikační technologie
netřídní Kocourek Vlastimil v.kocourek" zavinac" zspisecna.cz
netřídní Bc. Kozárová Vanda v.kozarova"zavinac" zspisecna.cz


Speciální pedagog

Mgr. Dolníková Michaela

>m.dolnikova"zavinac" zspisecna.cz

Asistent pedagoga Doudová Lenka
Asistent pedagoga Guček Milan
Asistent pedagoga Kirnová Markéta
Asistent pedagoga Holečková Jiřina
Asistent pedagoga Regecová Eva

Vychovatelky školní družiny Janoštíková Pavla
Jíchová Liana
Navrátilová Adriana

Szabóová Anita


Vedoucí školního stravování Iveta Heischmannová i.heischmannova "zavinac" zspisecna.cz
Sekretářka školy Melichová Vlasta v.melichova "zavinac" zspisecna.cz
Školník Jansík Josef j.jansik "zavinac" 5zscv.cz
Správní zaměstnanci
Dvořák Petr
Finkerová Lenka
Franková Jaroslava
Marie Oračková
Ladislav Věříš

Marcela Šubrtová
Pavlasová Šárka
Rýznerová Marie
Stibalová Eva
Šebková Šárka
Štefaňáková Renata
Veselá Eva